Cường Seven
Cường Seven tên khai sinh là Nguyễn Việt Cường, là một ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên nổi tiếng Việt Nam.