Đăng Khoa
Đăng Khoa là diễn viên nổi tiếng với các phim Viêt thời cũ. Một số phim Khoa đã đóng như: Câu Lạc Bộ Không Tên, Con Thuyền Bị Đánh Đắm, Đồng Đội, Lạc Cầm, Tiếng Bom Hòa Bình, Tiếng Gọi Phía Trước...