Đặng Việt Bảo / Đặng Lưu Việt Bảo
Đặng Lưu Việt Bảo được biết đến là một đạo diễn nhiều hơn là một diễn viên. Anh thành công trong vai trò đạo diễn của nhiều phim gây tiếng vang như Chuyện Làng Nhô, Ảo Ảnh Trắng, Cỏ Đuôi Gà, Thứ Ba Học Trò, Gió Nghịch Mùa...