Danny Trejo
Danny Trejo là nam diễn viên người Mỹ đã xuất hiện trong nhiều phim Hollywood, thường là nhân vật phản diện và chống anh hùng.