Diễm My
Sau khi được mời lên tạp chí lần đầu tiên, cô đã xuất hiện trong vai trò làm ảnh lịch năm 1983. Trong thập niên 80 - 90 của thế kỷ XX, Diễm My được mệnh danh là Nữ hoàng ảnh lịch.