Đỗ Duy Hãn
Anh đóng vai nam thứ vui vẻ trong bộ phim truyền hình hàng tuần "Năm tháng vội vàng" của Sohu Video.