Đơn Dương
Diễn viên Đơn Dương tên đầy đủ là Bùi Đơn Dương, sinh ngày 27/8/1957 tại Đà Lạt. Anh đến với điện ảnh lần đầu tiên vào năm 1982 với vai diễn trong bộ phim Pho tượng.