Đồng Đại Vĩ
Nam diễn viên Đồng Đại Vi từng được đào tạo về diễn xuất chuyên nghiệp và công tác tại Viện Kịch nói quốc gia. Những bộ phim mà anh tham gia đều mang đến màu sắc rất riêng của người trẻ hiện đại.