Dũng Nhi
Dũng Nhi là nam diễn viên người Việt Nam. Các phim màn ảnh nhỏ ông đóng có thể kể đến: ''Bí Thư Tỉnh Ủy'', ''Mùa Lá Rụng'', ''Chạy Án'', ''Những Cánh Hoa Bay''...