Dương Dung
Dương Dung (Sinh ngày 3 tháng 6 năm 1981), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô từng tham gia một số bộ phim như Cuộc Sống Thế Kỷ (1999), Truyền Thuyết Jigong (2001), Đại Khánh Yushi (2004), Cuộc Sống Bấp Bênh (2012),...