Dương Kim Thừa
Dương Kim Thừa sinh ngày 4 tháng 11 năm 1987 tại Tân Cương , là một diễn viên đến từ Trung Quốc đại lục và tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Ương.