Fred Ward
Fred Ward là nam diễn viên, nhà sản xuất và người mẫu người Mỹ. Tên tuổi của ông được biết đến qua các bộ phim như ''Southern Comfort'', ''The Right Stuff'', ''Remo Williams''...