Gerard Butler
Gerard từng học luật nhưng sau đó chuyển sang đóng phim với một vai nhỏ trong James Bond: Tomorrow Never Dies (1997). Anh tiếp tục có bước đột phá với các phim bom tấn như The Phantom Of The Opera (2004), 300 (2007),...