Hải Anh
Hải Anh được coi là "diễn viên đầu gấu nhất Việt Nam" bởi 11 năm theo nghề diễn, Hải Anh đóng đinh với hình tượng phản diện.