Hồ Thái
Nguyễn Hồ Thái sinh năm 1962, ông tốt nghiệp lớp Diễn viên ( Khóa I) Trường Điện ảnh, ông về công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam, liên tục cho đến khi nghỉ hưu năm 1995.