Hoàng Sơn
Hoàng Sơn sinh ngày 15-6-1965 tại Bình Dương, là nghệ sĩ hài quen thuộc đối với khán giả Việt Nam.