Hoàng Thanh Dương
Hoàng Thanh Dương may mắn sinh ra trong một gia đình có cha mẹ, anh em đều làm nghệ thuật. Ngoài tham gia rất nhiều phim truyện, anh còn nổi tiếng với các vai diễn hài.