Holly Goss
Nữ diễn viên Holly Goss từng tham gia các phim Devil's Pass (2013), Trinity (2009) và Spy (TV series 2011).