Hồng Kim Bảo
Hồng Kim Bảo sinh năm 1952 tại Hồng Kông với tên khai sinh Hồng Tam Mao. Ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật của làng điện ảnh nổi tiếng bậc nhất Hồng Kông.