Hồng Sơn
Hồng Sơn là một diễn viên kịch nói và điện ảnh Việt Nam. Ông có được nhiều vai diễn xuất sắc trong các phim: Người đàn bà nghịch cát (Giải Bông sen bạc, LHP Việt Nam), Cỏ lau (Giải Bông sen vàng, LHP Việt Nam), Cây bạch đàn vô danh, Người Hà Nội.