Jean Reno
Ông tham gia đóng phim ở cả các hãng phim nói tiếng Pháp và tiếng Anh, ông xuất hiện ở những bộ phim nổi tiếng do Hollywood sản xuất như The Pink Panther, Godzilla, The Da Vinci Code, Mission: Impossible và Ronin...