Jesse Eisenberg
Jesse Adam Eisenberg (sinh ngày 5 tháng 10 năm 1983) là diễn viên, tác giả, nhà biên kịch và diễn viên hài người Mỹ. Dù ở vai trò nào, anh cũng được đánh giá tốt.