Jun Vũ
Jun Vũ là người mẫu, diễn viên điện ảnh. Từ năm 15 tuổi, Jun Vũ nổi tiếng ngay tuổi thiếu niên khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang lớn ở Thái Lan và thế giới.