Kha Thúc Nguyên
Năm 1998, anh đóng phim truyền hình đầu tiên "True Love City" và bước chân vào showbiz. Năm 2001, anh tham gia bộ phim tình cảm đô thị " Taiwan Ah Cheng ".