Kiều Linh
Kiều Linh xếp hạng nổi tiếng thứ 2521 trên thế giới và thứ 27 trong danh sách Diễn viên hài nổi tiếng.