Kiều Ninh
Kiều Ninh là nữ diễn viên. Tên tuổi của cô được biết đến qua bộ phim ''Danh Sách Mật''.