Kim Thuý
Từng giành danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Ngoại Giao, từng kinh qua một số vai diễn, tuy nhiên công việc lôi cuốn Bùi Kim Thuý nhất hiện nay chính là nghề báo.