Kristin Davis
Kristin Davis là nữ diễn viên người Mỹ. Một số bộ phim mà cô từng tham gia: Sex And The City (1998-2004), Sex And The City (2008), Sex And The City 2 (2010), Journey 2: The Mysterious Island (2012),...