Lâm Canh Tân
Lâm Canh Tân được khán giả chú ý đến qua những vai như Thập tứ a ca trong ''Bộ Bộ Kinh Tâm'' (2011), vai Trương Liệt trong ''Hiên Viên Kiếm'' (2012) và Vũ Văn Nguyệt trong ''Sở Kiều Truyện'' (2017).