Lâm Quân Hi
Cô tốt nghiệp cấp 3 Trường Nghệ thuật Hwa Kang. Cô đã tham gia đóng trong nhiều MV nổi tiếng.