Lee Won Jong
Ông đã đóng vai chính trong các dự án bao gồm Lie of a Lie, The Great Show, Special Labour Inspector Jo, Becomeed, The Guest và nhiều phim khác.