Liêu Hà Trinh
Liêu Hà Trinh gắn bó với nghề MC và bằng sự nỗ lực, tài năng của mình, nữ MC đã có được thành công như ngày hôm nay.