Liev Schreiber
Isaac Liev Schreiber là một diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch và nhà sản xuất người Mỹ. Một số bộ phim mà ông từng tham gia: Phantoms (1998), X-Men Origins: Wolverine (2009), Pawn Sacrifice (2014), Spotlight (2015),...