Lim Ju Eun
Lim Ju Eun là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 07/01/1988. Cô từng tham gia các phim như Arang and the Magistrate (2012), Empress Qi (2013), The Heirs (2013), Uncontrollably Fond (2016), Bad Thief, Good Thief (2017)...