Lou Hoàng
Lou Hoàng (sinh ngày 6 tháng 3 năm 1994) là một ca sĩ Việt Nam được đào tạo và quản lý bởi OnlyC Production.