Lục Nghị
Lục Nghị (sinh ngày 06/01/1976) tại Thượng Hải, Trung Quốc, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc đại lục. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải.