Lưu Trọng Ninh
Lưu Trọng Ninh là một đạo diễn có tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam. Ông được biết đến qua các phim Khát vọng Thăng Long (2010), Dốc tình (2005), Bến không chồng (2001), Ngã ba Đồng Lộc (1997).