Lý Hạo Hiên
Lý Hạo Hiên sinh năm ngày 10 tháng 05 năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên Trung Quốc đại lục.