Mã Hiểu Đông
Mã Hiểu Đông là một diễn viên trẻ sở hữu gương mặt sáng và với chiều cao lý tưởng, được biết đến qua những bộ phim: ''Trò chơi định mệnh'', ''Mắt bão'', ''Đời như tiệc'', ''Thuyền giấy'',...