Mai Thành
Mai Thành sinh năm 1939. Thi trượt tú tài, ông vào học khoa cải lương Trường quốc gia Âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP HCM), là học trò giỏi của hai nghệ sĩ tài danh Năm Châu và Phùng Há.