Miêu Kiều Vỹ
Miêu Kiều Vỹ là nam diễn viên Hồng Kông. Từ 1983 đến 1991 anh cùng với Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Huỳnh Nhật Hoa và Lưu Đức Hoa được xem là Ngũ Hổ Tướng của TVB.