Minh Hoàng
Gần 40 năm qua, nghệ sĩ Minh Hoàng hoạt động nghệ thuật chưa bao giờ ngưng nghỉ. Nếu tính cả phim truyền hình và kịch nói, ông không thể nhớ nổi mình đã đóng bao nhiêu vai diễn.