Ngân Quỳnh
Ngân Quỳnh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nhiều đời đi hát. Bà ngoại là nghệ sĩ TưHê-len (Helène), mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, chị hai là nghệ sĩ Thanh Hằng, hai em gái là Thanh Ngọc, và NSƯT Thanh Ngân.