Nghiêm Ngật Khoan
Anh đã bắt đầu đóng phim vào năm 1999, anh có một sự nghiệp rất thành công với tư cách là một diễn viên, nhất là những phim truyền hình.