Nguyễn Bích Ngọc
Nguyễn Bích Ngọc là nữ diễn viên người Việt Nam, cô từng tham gia bộ phim ''Vua Bãi Rác'', ''Tấm Cám'',...