Nguyễn Tuân
Nguyễn Tuân (10/7/1910 – 28/7/1987), sở trường về tùy bút và ký, được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996. Ngoài sáng tác văn học, ông còn tham gia diễn xuất trong tác phẩm điện ảnh Việt Nam.