Nguyễn Văn Của
Nguyễn Văn Của là nam diễn viên người Việt Nam, ông từng tham gia bộ phim Chị Tư Hậu (1963).