Nhậm Đạt Hoa
Nhậm Đạt Hoa là nam diễn viên và nhà sản xuất phim. Tên tuổi của ông được biết đến qua các bộ phim như ''Naked Killer'', ''SPL: Sha Po Lang'', ''Election'', ''Election 2'', ''Exiled'',...