Nhậm Trọng
Nhậm Trọng sinh ngày 26 tháng 11 năm 1979 tại Thiên Tân. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải và là một nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc.