NSND Bùi Bài Bình
Bùi Bài Bình sinh năm 1956, là một diễn viên, đạo diễn với nhất nhiều vài diễn hiền lành, đậm chất quê, ông được nhà nước phong danh hiệu NSND.